Xuất bản thông tin

CLB Hội nghề cá xã Việt Dân

CLB Hội nghề cá xã Việt Dân

Để góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của Huyện Đông Triều – Thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản của Hội nghề cá huyện . Ngày 10/01/2013 Hội nghề cá xã Việt Dân đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình nuôi cá Rôphi thương phẩm và công tác hội năm 2012.

 Về dự với hội nghị có ông Đặng Văn Diềm – Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, ông Lê Thế Cự và ông Lê Văn Tình đại diện hội nghề cá huyện, cùng với đại diện các ban ngành đoàn thể xã Việt dân và 30 hội viên hội nghề cá xã Việt Dân tham dự.

Hội nghị đã được nghe đ/c Nguyễn Văn Hưởng Chủ tịch hội nghề cá xã Việt Dân báo cáo tổng kết mô hình nuôi cá Rôphi thương phẩm, công tác hội năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Các hội viên đã tham luận rất sôi nổi chủ yếu trao đổi về kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản và những đề xuất, kiến nghị với hội nghề cá huyện hỗ trợ về kỹ thuật,kinh nghiệm ...để nâng cao sản lưởng thủy sản của xã Việt Dân.

Hội nghị đã kết thúc vào 11h cùng ngày và đạt được những kết quả tốt đẹp.

Một số hình ảnh của hội nghị.

 

 

CTV: Nguyễn Thị Thủy