Xuất bản thông tin

Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã Việt Dân lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã Việt Dân lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Hội khuyến học Thị xã Đông Triều, Được sự đồng ý của Đảng ủy – UBND xã Việt Dân. Hôm nay ngày 6/10/2015 Hội khuyến học xã Việt Dân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã Việt Dân lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


     Khuyến học là một tổ chức xã hội của mọi công dân, là tổ chức tâm huyết với sự nghiệp trồng người, góp sức phấn đấu cho phong trào " Toàn dân học tập, toàn dân làm giáo dục" cả nước trở thành một xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí  bồi dưỡng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

     Thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Hội khuyến học Thị xã Đông Triều, Được sự đồng ý của Đảng ủy – UBND xã Việt Dân. Hôm nay ngày 6/10/2015 Hội khuyến học xã Việt Dân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã Việt Dân lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

     Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đ/c lãnh đạo Hội khuyến học thị xã Đông Triều, các vị Đại biểu thường trực đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ - các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các đồng chí Bí thư các chi bộ, Trưởng thôn, Hiệu trưởng các trường, trạm Y tế xã, các công ty, doanh nghiệp, cùng 85 Đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 2500 hội viên hội khuyến học xã Việt Dân đã về dự đại hội đông đủ

     Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hội khuyến học Thị xã Đông Triều, của Đảng ủy – UBND xã Việt Dân, Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thực hiện các nội dung hết sức quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của hội đề ra: Kiểm điểm sự hoạt động của Ban chấp hành và báo cáo kết quả hoạt động Hội khuyến học khóa II, nhiệm kỳ 2010 – 2015; Xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra những đồng chí nhiệt tình, với công tác khuyến học, có phương pháp tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, vào Ban chấp hành hội khuyến học xã Việt Dân khoá III, nhiệm kỳ 2015 – 2020, để lãnh đạo Hội có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra góp phần cùng địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo của các năm học.

 

Một số hình ảnh của Đại hội

GVBP: Nguyễn Thị Thủy