Xuất bản thông tin

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng tin học năm 2015”.

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng tin học năm 2015”.

Được sự nhất trí và chỉ đạo của PGD & ĐT thị xã Đông Triều và UBND xã Việt Dân. Căn cứ vào nhiệm vụ của TTHTCĐ cấp xã, qua điều tra nhu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn. Hôm nay, ngày 6/4/2015 TTHTCĐ xã Việt Dân tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng tin học năm 2015".


        Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương, chia sẻ những kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội và các chương trình giáo dục.

        Với phương châm "cần gì học nấy", tổ chức hoạt động giáo dục của cộng đồng, "vì cộng đồng", "cho cộng đồng", được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, sự hưởng ứng của các cấp, các ngành, đoàn thể và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

        Đặc biệt được sự nhất trí và chỉ đạo của PGD & ĐT thị xã Đông Triều và UBND xã Việt Dân. Căn cứ vào nhiệm vụ của TTHTCĐ cấp xã, qua điều tra nhu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn.  Hôm nay, ngày 6/4/2015 TTHTCĐ xã Việt Dân tổ chức khai giảng lớp  "Bồi dưỡng tin học năm 2015".

       Rất vinh dự cho lớp học có Đ/c Vũ Thị Hồng Hà – Đ/c Phạm Đức Phong - Chuyên viên phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về dự và chỉ đạo lớp học. Đ/c Phạm Đức Tiến – Phó chủ tịch UBND - Giám Đốc TTHTCĐ xã Việt Dân cùng 28 học viên của lớp học đã về dự đầy đủ.

       Buổi khai giảng diễn ra với không khí sôi nổi và đầy cảm xúc, các học viên của lớp học đã nói lên những tâm tư của mình, mặc dù kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính của các học viên còn hạn chế, đặc biệt với những học viên cao tuổi, nhưng qua lớp học này sẽ lĩnh hội được đầy đủ kỹ năng và kiến thức về tin học để không những thi được chứng chỉ tin học trình độ B mà còn tạo được tấm gương tốt cho con em mình noi theo.

       Trước sự nhiệt tình của các học viên đ/c Vũ Thị Hồng Hà rất xúc động, bày tỏ sự đồng tình ủng hộ của cá nhân  đồng chí cũng như của phòng GD&ĐT thị xã đối với lớp học.

       Ngay sau giờ khai giảng các học viên đã hăng hái tham dự ngay những tiết học đầu tiên.

Một số hình ảnh của buổi khai giảng.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng.

Đ/c Phạm Đức Tiến – Phó chủ tịch UBND - Giám Đốc TTHTCĐ xã Việt Dân đọc diễn văn khai mạc.

Ông Nguyễn Văn Thanh đại diện các học viên phát biểu.

Đ/c Vũ Thị Hồng Hà - Chuyên viên phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều phát biểu chỉ đạo lớp học.

Đ/c Phạm Đức Phong - Chuyên viên phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều triển khai các nội dung cơ bản của lớp học.

Toàn cảnh.

 

CTV: Nguyễn Thị Thủy.