Xuất bản thông tin

Na dai -Thế mạnh kinh tế Việt Dân

Na dai -Thế mạnh kinh tế Việt Dân


       Thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Quảng Ninh thực hiện thí điểm với nội dung: “Hỗ trợ cơ sở sản xuất Na dai an toàn bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm

       Ngày 11/12/2012 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị  tổng kết thực hiện hỗ trợ cơ sở sản xuất Na dai an toàn bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm tại xã Việt Dân.

       Về dự với hội nghị có đại diện các ban ngành của xã và đại diện 35 hộ gia đình tham gia chương trình thí điểm trên.

       Một số vấn đề trọng tâm của hội nghị là: Tình hình sản xuất cây ăn quả tại Quảng Ninh, tình hình sản xuất kinh doanh cây Na dai tại huyện Đông Triều, kết quả thực hiện hỗ trợ, những thuận lợi và khó khăn còn tồn tại của chương trình...

Đây là những yếu tố quan trọng giúp cho những người thực hiện chương trình

và đặc biệt là những hộ dân trồng Na có cái nhìn tổng quát hơn về tình hình sản xuất và kinh doanh cây Na dai ở địa phương mình đồng thời có phương hướng phát triển thương hiệu cây Na dai theo tiêu chuẩn VietGAP tạo được niềm tin trong nhân dân.    

      Với sự chẩn bị chu đáo của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, và quyết tâm phát triển thương hiệu cây Na dai theo tiêu chuẩn VietGAP  của người dân. Hội nghị đã thành công và thu được kết quả tốt đẹp.

Một số hình ảnh của hội nghị.

 

CTV Nguyễn Thị Thủy