Xuất bản thông tin

Thư viện trường em.

Thư viện trường em.

Để hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề: " chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay" thư viện trường đã được mở cửa tất cả các giờ ra chơi, khuyến khích các em đến thư viện tìm tòi những kiến thức hữu ích cho bản thân. Các em rất thích thú, say sưa với những cuốn sách hay mà mình tìm được tại thư viện.


       Trong công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam, những năm vừa qua trường THCS Việt Dân đang đi trên chặng đường đầu tiên đầy thử thách và khó khăn. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh. Nhà trường đang từng bước xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và hoàn thành vào năm 2015.

      Để đạt được mục tiêu trên trường THCS cũng cần nâng cao được tầm quan trọng của thư viện trường học. Hằng ngày các em học sinh được vào phòng thư viện mượn và đọc các loại sách như sách nâng cao, sách về Bác Hồ, truyện cười,truyện thiếu nhi…. . Đặc biệt để hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề: " chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay" thư viện trường đã được mở cửa tất cả các giờ ra chơi, khuyến khích các em đến thư viện tìm tòi những kiến thức hữu ích cho bản thân. Các em rất thích thú, say sưa với những cuốn sách hay mà mình tìm được tại thư viện.

Một số hình ảnh tại thư viện trường

GVBP: Nguyễn Thị Thủy