Xuất bản thông tin

Trường Mầm non Việt Dân tổ chức tết trồng cây xuân 2016

Trường Mầm non Việt Dân tổ chức tết trồng cây xuân 2016

Hưởng ứng phong trào ngày "Tết trồng cây" do Thị Xã Đông Triều phát động, hôm nay ngày 15/02/2016 sau khi tổ chức khai xuân đầu năm Trường Mầm Non Việt Dân tổ chức ‘ Tết trồng cây" và đã được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường tham gia tích cực, góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.


      Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, trong không khí rộn ràng, phấn khởi những ngày đầu năm mới, nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc lại nhớ tới lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân". Từ lời kêu gọi của Người năm xưa, đến nay, Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của cả đất nước, cả dân tộc.

       Hưởng ứng phong trào ngày "Tết trồng cây" do Thị Xã Đông Triều phát động, hôm nay ngày 15/02/2016  sau khi tổ chức khai xuân đầu năm Trường Mầm Non Việt Dân tổ chức ‘ Tết trồng cây" và đã được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường tham gia tích cực, góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Một số hình ảnh buổi trồng cây.

Tập thể nhà trường tổ chức khai xuân đầu năm

 

Toàn thể CB, GV, NV tích cực tham gia trồng cây

Mầm non Việt Dân