Xuất bản thông tin

Xã Việt Dân ra quân giải toả hành lang đê và các tuyến đường giao thông liên thôn .

Xã Việt Dân ra quân giải toả hành lang đê và các tuyến đường giao thông liên thôn .

Ngày 30 tháng 9 năm 2014 , Ban quân sự. tổ an ninh cùng đoàn thanh niên xã Việt Dân ra quân giải toả hành lang đê và các tuyến đường giao thông liên thôn xã Việt Dân.


      Thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí Thư TW Đảng, về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

      Thực hiện chỉ đạo của ĐU-UBND xã Việt Dân.

     Ngày 30 tháng 9 năm 2014 , Ban quân sự. tổ an ninh cùng đoàn thanh niên xã Việt Dân ra quân giải toả hành lang đê và các tuyến đường giao thông liên thôn xã Việt Dân.

     Được sự nhất trí ủng hộ và phối hợp của lãnh đạo cơ sở thôn và sự đồng tình của nhân dân trong toàn xã, buổi ra quân đã đạt được kết quả cao, toàn bộ hành lang đê, hồ đập và các tuyến đường giao thông trong xã đã được phát quang đảm an toàn giao thông và cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Một số hình ảnh của buổi ra quân.

 

CTV: Nguyễn Thị Thuỷ.