Asset Publisher

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH


         Ngày 26-27/11/2012 HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG_AN NINH huyện Đông Triều phối hợp với UBND xã Việt Dân và TTHTCĐ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng –an ninh cho đối tượng 4+5 tại hội trường UBND xã Việt Dân.

 

Thành phần lớp gồm : đối tượng 4+5 trong cụm I

        Thời gian : ngày 26-27/11/2012
        Mục tiêu lớp học là giúp học viên xác định rõ mục tiêu bảo vệ tổ quốc, hiểu được tính chất và đặc điểm của chiến tranh .....đồng thời có tinh thần cảnh giác với diễn biến hòa bình, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.
        Với tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên, sự hăng say nhiệt tình của các giảng viên lớp học đã thu được kết quả tốt đẹp
 

                Một số hình ảnh về lớp bồi dưỡng

 

 

CTV: Nguyễn Thị Thủy