Asset Publisher

Tấm lòng nhân ái

Tấm lòng nhân ái

Thực hiện kế hoạch của UBMTTQ xã Việt Dân " Toàn dân chung tay vì người nghèo". Ngày 06-07/01/2013 UBMTTQ xã kết hợp với các ban ngành đoàn thể thôn Phúc Thị tiến hành sửa nhà cho gia đình ông Nguyễn Quốc Mười trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ.

 Để thực hiện mục tiêu giúp cho người nghèo có một cái tết ấm cúng, UBMTTQ xã ủng hộ nguyên vật liệu trị giá 3500000đ và trưởng các ban ngành đoàn thể thôn Phúc Thị ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày công tham gia sửa sang nhà cửa cho ông Nguyễn Quốc Mười - thuộc diện người già cô đơn không nơi nương tựa ở thôn Phúc Thị xã Việt Dân.

      Với tấm lòng nhân ái đó ông Nguyễn Quốc Mười đã có thể yên tâm đón một cái tết vui vẻ ấm cúng hơn, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Việt Dân.

Một số hình ảnh sửa nhà cho ông Mười

CTV: Nguyễn Thị Thủy