Asset Publisher

Tin xây dựng nông thôn mới

Tin xây dựng nông thôn mới


 

   Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đông Triều mở lớp tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại hội trường UBND xã Việt Dân.
 

 

   Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Theo nghị quyết số 03/NQ-HU ngày 21/12/2010 Huyện Đông Triều đến năm 2020.
     Ngày 21/11/2012 Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đông Triều phối kết hợp với UBND xã Việt Dân và TTHTCĐ mở lớp tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới .
      Thành phần lớp tập huấn gồm:
      Một số vấn đề trọng tâm trong công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới như: cơ chế chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, chính sách nông nghiệp nông thôn,các lĩnh vực ưu đãi , hỗ trợ, các quyết định sửa đổi bổ sung, các thông tư liên tịch của nhà nước, công tác quản lý quy hoạch.v.v..đây là những vấn đề rất quan trọng có tính chất quyết định để các địa phương tích cực tiến hành từng bước hoàn thiện lộ trình xây dựng nông thôn mới nhanh hơn.
      Với sự nhiệt tình của các đ/c giảng viên, sự nghiêm túc của các học viên lớp học đã thành công và thu được kết quả tốt đẹp.
 
                                Một số hình ảnh lớp tập huấn
 
 
 
 
CTV: Nguyễn Thị Thủy