Asset Publisher

Trung tâm HTCĐ tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2014-2015!

Trung tâm HTCĐ tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2014-2015!

Hôm nay, ngày 29/9/2014 tại trường THCS Việt Dân,TTHTCĐ xã Việt Dân tổ chức lễ khai giảng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2014-2015".


       Thực hiện kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 18/9/2014 của UBND huyện Đông Triều về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014".

      Được sự thống nhất và chỉ đạo của Đảng Ủy – HĐND – UBND

      Hôm nay, ngày 29/9/2014 tại  trường THCS Việt Dân,TTHTCĐ xã Việt Dân tổ chức  lễ khai giảng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2014-2015".

      Về dự buổi lễ có các đồng chí trong ban thường trực ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, các Ban ngành đoàn thể, các trường học, các ban quản lí thôn, các CB công chức, HTXDVN2 cùng các thầy cô giáo và các em học sinh đến từ  trường Tiểu học và THCS đóng trên địa bàn xã Việt Dân .

     Như chúng ta đã biết nước Việt ta với "Ngàn năm văn hiến" đã có những truyền thống vô cùng tốt đẹp và quý báu. Một trong những truyền thống đó chính là "tinh thần hiếu học". Và chúng ta cũng có thể khẳng định rằng đó là một trong những điều quan trọng đưa nước ta đến gần hơn với việc "sánh vai với các cường quốc năm châu "như Bác Hồ từng mong mỏi.
     Cũng với mong ước đó TTHTCĐ xã Việt Dân tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2014 và phát động phong tào học tập trong toàn dân ở mọi lứa tuổi,  nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương, chia sẻ những kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

      Tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội và các chương trình giáo dục.

      Với phương châm "cần gì học nấy", tổ chức hoạt động giáo dục của cộng đồng, "vì cộng đồng", "cho cộng đồng", được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, sự hưởng ứng của các cấp, các ngành, đoàn thể và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Ngay sau lễ khai mạc TTHTCĐ tổ chức lớp tin học nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng thực hành về Word và Excel cho các bí thư chi bộ, trưởng phó thôn và trưởng ban mặt trận tổ quốc thôn.

 

      Buổi lễ diễn ra hết sức trang trọng mang nhiều ý nghĩa và đặc biệt buổi lễ đã gửi đến toàn thể nhân dân thông điệp của TTHTCĐ năm học 2014-2015 "Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc".

Một số hình ảnh của buổi lễ.

Ông Phạm Đức Tiến – Phó chủ tịchUBND – Giám đốc TTHTCĐ  đọc diễn văn khai mạc

     

Anh Trần Duy Bảo -  Bí thư ĐTN xã Việt Dân , Đại diện  người học phát biểu hưởng ứng việc học suốt đời.

Tiết mục văn nghệ của trường THCS Việt Dân.

 Tiết mục văn nghệ của trường TH  Việt Dân.

CTV: Nguyễn Thị Thuỷ