Asset Publisher

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN KHÁM SỨC KHỎE LẦN 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN KHÁM SỨC KHỎE LẦN 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày 15 tháng 12 năm 2015 trường mầm non Việt Dân đã tổ chức cân, đo khám sức khỏe định kỳ lần 2, nhằm tiếp tục có biện pháp chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thấp còi kịp thời.


Sau đợt cân, đo sức khỏe lần này, nhà trường sẽ thông báo kết quả đến toàn thể phụ huynh học sinh để có biện pháp phối hợp trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ đạt kết quả tốt trong thời gian tới.

          Kế quả có 212 trẻ được cân đo trong đợt nay:

          Trong đó: Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 5/212 = 2.3%

                               Suy dinh dưỡng thể thấp còi: 12/212 = 5,6%

Sau đây là một số hình ảnh