Phát động thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Sáng ngày 15/10/2019, tại Lễ chào cờ đầu tuần, trường THCS Việt Dân tổ chức lễ phát động thi đua chào mừng Ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11.


 

          

Quang cảnh lễ phát động

          Theo đó, thời gian phát động từ ngày 15/10 – 18/11/2018.

             Đối với tập thể lớp: 02 giải Nhất về giờ học tốt, lớp đạt 80% giờ học tốt trong sổ đầu bài, không có giờ Trung bình, không có học sinh vi phạm nội quy; 02 giải Nhì về giờ học tốt,  lớp đạt 70% giờ học tốt trong sổ đầu bài, 5%  giờ Trung bình, không có học sinh vi phạm nội quy. Mỗi lớp làm một tờ báo tường (ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các thầy, cô giáo), thi văn nghệ, thi bóng bàn giữ các lớp.

             Đối với cá nhân học sinh: Phấn đấu đạt 13 điểm 9, 10, không có điểm dưới 5, không vi phạm nội quy.

           Đối với giáo viên: 02 giải nhất đạt 2 tiết dạy loại giỏi, 2 giải nhì dự đồng nghiệp 8 tiết dạy, hồ sơ đạt loại tốt, không vi phạm nội quy.

           Thông qua đợt phát động này nhằm phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người tốt - việc tốt, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong quá trình hội nhập quốc tế và sự nghiệp công ghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

 CTV: Thu Phương

 

          

Quang cảnh lễ phát động

          Theo đó, thời gian phát động từ ngày 15/10 – 18/11/2018.

             Đối với tập thể lớp: 02 giải Nhất về giờ học tốt, lớp đạt 80% giờ học tốt trong sổ đầu bài, không có giờ Trung bình, không có học sinh vi phạm nội quy; 02 giải Nhì về giờ học tốt,  lớp đạt 70% giờ học tốt trong sổ đầu bài, 5%  giờ Trung bình, không có học sinh vi phạm nội quy. Mỗi lớp làm một tờ báo tường (ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các thầy, cô giáo), thi văn nghệ, thi bóng bàn giữ các lớp.

                  Đối với cá nhân học sinh: Phấn đấu đạt 13 điểm 9, 10, không có điểm dưới 5, không vi phạm nội quy.

                   Đối với giáo viên: 02 giải nhất đạt 2 tiết dạy loại giỏi, 2 giải nhì dự đồng nghiệp 8 tiết dạy, hồ sơ đạt loại tốt, không vi phạm nội quy.

                  Thông qua đợt phát động này nhằm phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người tốt - việc tốt, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong quá trình hội nhập quốc tế và sự nghiệp công ghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất