Trường Mầm non Việt Dân tham gia Cuộc thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non cấp thị xã" năm học 2017 - 2018.

Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, ngày 03/4/2018 trường Mầm non Việt Dân tham gia Cuộc thi " Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non cấp thị xã".


Tham gia cuộc thi nhà trường có bốn nội dung thi: môi trường vật chất bên trong lớp học,  môi trường vật chất bên ngoài, môi trường xã hội và hiệu quả sử dụng môi trường giáo dục hợp lý. Môi trường vật chất bên trong có 4 nhóm lớp dự thi, các lớp được trang trí, sắp xếp thẩm mỹ, khoa học, có góc cho trẻ hoạt động, có đa dạng đồ dùng đồ chơi và có đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu mở cho trẻ sáng tạo.

                                       

                                       

                                       

                                       

                                      

Môi trường vật chất bên ngoài có các khu vực khác nhau được quy hoạch phù hợp, thân thiện với trẻ như: khu vận động, khu trải nghiệm, khu bé sáng tạo, góc dân gian, thư viện xanh... các góc/khu đều có đa dạng đồ dùng đồ chơi

Môi trường xã hội đã hỗ trợ, kích thích hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi; trẻ luôn được tôn trọng, khẳng định bản thân và hỗ trợ trẻ phát triển. Chuẩn bị môi trường phù hợp, tổ chức sử dụng môi trường sáng tạo, hiệu quả, trẻ hứng thú trải nghiệm.

                                          

                                          

Góc thư viện của bé 

                                          

Góc sáng tạo của bé

                                          

                                                   

                                          

                                                                                        Khu vui chơi cát và nước

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

Vườn cây ăn quả

                                         

                                         

                                         

                                         

 

                                            

Bóng đá khối 4-5 tuổi

                                        

Kết thúc Cuộc thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp thị xã , trường mầm non Việt Dân đạt Giải Nhì và được phòng Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen đạt thành tích cao trong việc xây dựng môi trường vật chất đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn, đa dạng hóa các đồ dùng, đồ chơi tại cuộc thi "xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non cấp thị xã" năm học 2017 – 2018.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất