Đoàn thanh niên xã Việt Dân ra quân giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Ngày 25 tháng 9 năm 2020 Đoàn TN xã Việt Dân ra quân giúp đỡ gia đình mẹ Việt Nam anh hùng (mẹ) Lê Thị Điển xây nhà người có công với cách mạng tại thôn Cửa Phúc.


          Nằm trong các hoạt động tình nguyện của Đoàn TN xã Việt Dân giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ngày 25 tháng 9 năm 2020 Đoàn TN xã Việt Dân ra quân giúp đỡ gia đình mẹ Việt Nam anh hùng (mẹ) Lê Thị Điển xây nhà người có công với cách mạng tại thôn Cửa Phúc.

Một số hình ảnh tiêu biểu

 

                                                                                                    CTV: Đỗ Văn Quang

                                                                                                              Nguyễn Thị Thủy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất