Bộ máy TTHTCĐ xã Việt Dân tháng 6 năm 2020


 

 

  

 

    Họ và tên

      Nguyễn Văn Huy

    Chức vụ  

      Giám đốc TT HTCĐ

    Ngày sinh

             1977

    Điện thoại

     

    TĐCM

      Đại Học

        Email: tthtcd.vietdan.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

   Họ và tên

     Ngô Thi Nguyệt

   Chức vụ

      Phó Giám đốc TT HTCĐ

   Ngày sinh

           1971

   Điện thoại

     0936694488

   TĐCM

    Đại Học

     Email: tthtcd.vietdan.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 

   Họ và tên

     Nguyễn Thị Lụa

   Chức vụ

      Phó Giám đốc TT HTCĐ

   Ngày sinh

           1980

   Điện thoại

     0968002083

   TĐCM

    Đại Học

     Email: tthtcd.vietdan.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

    Họ và tên

      Nguyễn Thị Thủy

    Chức vụ     

      Biệt phái viên TT HTCĐ

    Ngày sinh               

           22/10/1983

    Điện thoại

     

    TĐCM

    ĐH Sư Phạm Mĩ thuật

    Email: tthtcd.vietdan.dt@dongtrieu.edu.vn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: