Báo cáo tháng 7 năm 2020


TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

           XÃ VIỆT DÂN

Số:   /BC-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Dân, ngày 29 tháng 7  năm 2020

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 7/2020

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 7/2020

 1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

2. Khó khăn:

        + Cơ sở vật chất còn thiếu thốn.                       

3. Kết quả tổ chức thực hiện:

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Ghi chú

1

Hội nghị tuyên truyền chính sách dân số- KHHGĐ và tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân năm 2020

1

9/7

90

Trạm y tế

 

 

2

Chương trình ra mắt các câu lạc bộ dân vũ và câu lạc bộ bóng chuyền hơi xã Việt Dân

1

12/7

220

Hội phụ nữ xã

 

 

3

Mít ting kỉ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ(27/7/1947-27/7/2020)

1

26/7

80

Hội CCB xã

 

 

4

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

1

27/7

30

UBND

 

 

5

Đảng bộ xã Việt Dân tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và trao huy hiệu 50, 40,30 năm tuổi Đảng.

1

28/7

172

Đảng bộ xã

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng  8/2020.

1 .Dự kiến các hoạt động:

 - Tiếp tục tiến hành điều tra nhu cầu học tập của nhân dân.

- Vận động người dân sử dụng smartphone cài đặt ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử.

- Phát động  phong trào chủ nhật xanh trong toàn xã.

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Covid – 19

- Tuyên truyền thực hiện tốt an toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn XH, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Covid - 19

- Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

- Cập nhật tin tức đầy đủ, kịp thời, chính xác.                 

2. Thời gian tổ chức:

 - Tháng 8 năm 2020

3. Hình thức tổ chức:

   - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã  Việt Dân phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: Mít tinh kỉ niệm, tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn.

4. Kinh phí:

   - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ xã, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không) 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã Việt Dân

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Huy

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu